Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

  •     zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  •     administrowanie rezerwami osobowymi;
  •     wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  •     współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  •     udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, zawodowej i kandydackiej;
  •     realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobó w  osobowych  na  potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;
  •     udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  •     promocja obronności i służby wojskowej.

Terytorialny zasięg działania WKU w Głogowie obejmuje sześć powiatów województwa dolnośląskiego i miasto Legnica.

Teren_administrowany

Źródło mapy "openstreetmap.org"

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl