Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 luty 2017 r. do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, zawodowej i kandydackiej;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • promocja obronności i służby wojskowej.
  • gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojjenego uzupełnienia Sił Zbrojnych.

 

 TEREN ADMINISTROWANY PRZEZ WKU GŁOGÓWTeren administrowany przez WKU Głogów

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl