Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Odznaka Pamiątkowa

 

Odznaka pamiatkowa WKU GłogówPamiatkowa odznaka Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie została wprowadzona decyzją Nr 319/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.10.2012r.

Odznaka pamiatkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie, jest symbolem przynależności środowiskowej, wyrazem uznania za nienaganną służbę i pracę, znakiem łączącym żołnierzy i rpacowników będących aktualnie w służbie i w pracy, a takze tych, którzy odeszli na emeryturę lub zmienili miejsce służby lub pracy.

Odznakę nadaje sie lub pozbawia do niej praw na wniosek komisji, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie

 

Doroczne świeto TOAW

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie obchodzi co roku świeto Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej które to Minister Obrony Narodowej zarządzeniem nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r. ustanowił dzień 27 października Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl