Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy i miejsca egzaminów

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE OFICERSKIM I PODOFICERSKIM.

    Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły proces formowania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.
W związku z powyższym w każdy piątek ( do końca 2018r.) o godz. 08:30 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy- kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusach oficerskim i podoficerskim.
Stanowiska służbowe, na które poszukiwani są kandydaci do zawodowej służby wojskowej to : oficer prasowy, szef sekcji ochrony informacji niejawnych, kierownik zespołu analiz, wykładowca taktyki i szkolenia, instruktorzy techniki i szkolenia.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień   w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w CSzWOT w Toruniu tel. 261 432 605.

 


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w  JW. 1551 w SIERADZU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1551 w Sieradzu   poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów , podoficerów  oraz szeregowych zawodowych oraz osób , o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003r. Dz. U. 2018, poz.173 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
- oficerów o w stopniach wojskowych POR., KPT., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej (wyksz. magisterskie),
- podoficerów o stopniach wojskowych: KPR., ST. KPR.,  PLUT.,SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.
W związku z powyższym w dniu 27.11.2018r. od godz. 8:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
 Miejsce zbiórki – Hala Sportowa od ul. Mickiewicza.
Postępowanie obejmować będzie:
- rozmowę indywidualną,
- rozmowę z psychologiem,
- analizę dokumentów personalnych,
- sprawdzian z wychowania fizycznego.

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy,
•    ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych wyznaczono żołnierzy pod nr. telefonów:
    261 611 525
    261 611 526
    261 611 693

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4161 w KŁODZKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4161 w Kłodzku w dniu 25 października 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4161 w Kłodzku na ul. Walecznych 59.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 2697 w BRZEGU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 2697 w Brzegu w dniu 13 listopada października 2018r. oraz 22 lisopada 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 2697 w Brzegu , ul. Sikorskiego 6.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub JW. 2697 w Brzegu  tel. 261637214.

 

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 2748 we Wrocławiu


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1523 w Inowrocławiu przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy w korpusach osobowych:

- Oficerów młodszych

- podoficerów

- szeregowych

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 27 września 2018 r. od godz. 8:00 w 2 Pułku Inżynieryjnym na ul. Dworcowej 56.

Na kwalifikację należy zabrać:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,

- świadectwo ukończenia szkoły,

- świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbye kursy, szkolenia itp., ubiór sportowy.

- ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 1523 w Inowrocławiu tel. 261 436 448.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 2748 we Wrocławiu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 2748 we Wrocławiu przeprowadzi kwalifikacje  do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy w korpusach osobowych:
•    Oficera,
•    podoficera
•    podoficera starszego.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 25 września 2018 r.    o godz. 8:00 w 31 Batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu na ul. Granicznej 13.
Jednostka informuje, że stanowiska pracy umiejscowione są w miastach: Wrocław, Poznań, Powidz, Łask, Bytom.
W związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.
    
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 1245 we Wrocławiu tel. 261 669 921.

 


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4390 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 03 października 2018r. o godz. 7:40 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie szeregowych w specjalnościach:

- Kierowca kat. C
- kierowca kat. C+ E
- kierowca, ratownik medyczny
- saper
- Kawaleria Powietrzna

 • w korpusie podoficerów( sierż., st. sierż., mł. chor.), w korpusie osobowym

- Łączności i Informatyki
- Wojsk Lądowych
- Przeciwlotniczy
- Inżynierii Wojskowej.
Na kwalifikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy posiadający stopień – Plutonowy.

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów          z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwo służby lub zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

 WAŻNE !
Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny                                 z przedstawicielami JW. W celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji.

Numery telefonów, pod które należy dzwonić:
- 261 167 832;  261 167 812


 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w CSZWIiCH WE WROCŁAWIU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu przeprowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Preferowane stanowiska:
- kierowca kat. C,C+E, D
- kierowca kołowego transportera opancerzonego

Termin kwalifikacji: 27 września 2018 r.
Plan kwalifikacji:
- godz. 8:00 zbiórka kandydatów
- godz. 9:00-11:00- egzamin z wychowania fizycznego
- godz. 12:00-14:00- rozmowy kwalifikacyjne.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 1245 we Wrocławiu

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1245 we Wrocławiu przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowejdla żołnierzy rezerwy na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

 • Szef kompani – dowódca drużyny,
 • Kierowca radiotelefonista,
 • kierowca elektromechanik,
 • kierowca.

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 19 września 2018 r. o godz. 8:00w 10 Pułku dowodzenia we Wrocławiu , ul. Trzmielowicka 28

 

Na kwalifikację należy zabrać :

 

•          dowód osobisty,

 

•          książeczkę wojskową

 

•          zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,

 

•          świadectwo ukończenia szkoły,

 

•          świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.prawo jazdy.

 

•          ubiór sportowy.

 

            Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

 

etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

 

           

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 1245 we Wrocławiu tel. 261 655 270.

 


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniach 9, 16 i 30 listopada 2018r. oraz 7,14 i 21 grudnia 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4539 w BIAŁOBRZEGACH.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4539 w Białobrzegach w dniu 11.09.2018r. i 25.09.2018r. o godz. 8:30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze po odbytej służbie przygotowawczej, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4539 w Białobrzegach na ul. Osiedle Wojskowe 93
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    ksero -świadectwa ukończenia szkoły,
•    ksero-świadectw potwierdzających kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179, lub w JW. 4539 w Białobrzegach tel. nr 261 887 678.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3854 w ŚWINOUJŚCIU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3854 w Świnoujściu w każdy wtorek miesiąca o godz. 10:00 prowadzi kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Wakujące SW: kucharz okrętowy, miner, sygnalista, motorzysta, elektryk.
W przypadku braku właściwej SW pod uwagę będą brane kwalifikacje cywilne odpowiadające danej specjalności.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3854 w Świnoujściu  na ul. Steyera 28
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej;
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub w JW. 3854 w Świnoujściu tel. 261 242 521.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4161 w KŁODZKU.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4161 w Kłodzku w dniu 30 sierpnia 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4161 w Kłodzku na ul. Walecznych 59.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowiska w korpusie  oficerów do stopnia etatowego kapitana i dla podoficerów   i podoficerów starszych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Personalnej 22 BLT w Malborku.

Numery telefonów:   261 536 297 , 261 536 249.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 2234 w Białobrzegach posiada wolne stanowiska służbowe dla oficerów do stopnia etatowego kapitana i dla podoficerów i podoficerów starszych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Personalnej JW. 2234 w Białobrzegach.

Numery telefonów:   261 887 467 , 261 887 468.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3411 w GRÓJCU
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 3411 w Grójcu w dniu 16.10.2018r. o godz. 7:40 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3411 w Grójcu.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i JW. 3411 w Grójcu tel. 261 513 485, 261 513 441.

 


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w  JW. 1551 w SIERADZU.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów , podoficerów  oraz szeregowych zawodowych oraz osób , o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003r. Dz. U. 2018, poz.173 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
- oficerów o w stopniach wojskowych POR., KPT., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej (wyksz. magisterskie),
- podoficerów o stopniach wojskowych: KPR., ST. KPR., SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.
- szeregowych o stopniach wojskowych: SZER., ST. SZER.
W związku z powyższym w dniu 26.09.2018r. od godz. 8:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
 Miejsce zbiórki – Hala Sportowa od ul. Mickiewicza.
Do kontaktów roboczych wyznaczono żołnierzy pod nr. telefonów:

- 261 611 525

- 261 611 526

- 261 611 693

- 261 611 464


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE INFORMUJE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY DLA ŻOLNIERZY ZAWODOWYCH W 4 REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ WE WROCŁAWIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu utworzona została Dyżurna Służba Operacyjna, w ramach której poszukiwani są kandydaci do pracy na stanowiska :

- szef zmiany dyżurnej (por./kpt),

- dyżurny operacyjny( pdf.st.).


SW – ogólna.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z oficerem S-1 4RBLog. , tel. Nr 261 561 052.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie informuje, że 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie poszukuje kandydatów do objęcia następujących stanowisk w Sekcji Rozpoznania i Walki Elektronicznej:
•    Młodszy podoficer specjalista
•    Kierownik sekcji
•    Technik.
  
Od kandydatów wymaga się:

-    Doświadczenia w pracy w rozpoznaniu lub radiolokacji,
-    Znajomości języka angielskiego na poziomie 1/1/1/1,
-    Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office,
-    Umiejętności analityczne oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów o technicznym charakterze,
-    Samodzielność i odpowiedzialność.

Szczegółowe informacje można uzyskać w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie pod numerem telefonu: 261 533 145 lub 519 038 135.

 


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 03 i 31 sierpnia 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej dla podoficerów starszych i oficerów młodszych w Sekcjach:
-    Kontroli technicznej
-    Inżynieryjno- Lotniczej
-    Szkolenia Specjalistycznego.
Podoficerów i podoficerów młodszych w Kluczach:
-    Eksploatacji Śmigłowców
-    Eksploatacji Osprzętu
-    Eksploatacji Urządzeń Radioelektronicznych
-    Eksploatacji Samolotów.
Głównym zadaniem 1 Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie.
Zadania realizowane są w kraju i za granicą.
Personel służby inżynieryjno-lotniczej bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, również międzynarodowych.
Do kontaktów roboczych z ramienia Bazy w sprawie zawodowej służby wojskowej wyznaczeni zostali:
ppor. Marek OSIAK tel. 261 821 739
st. chor. Mariusz KOSTRZEWA  tel. 261 821 397

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 5004 w Gdyni- Oksywie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej w Dywizjonie Okrętów Bojowych w Gdyni-Oksywie w korpusie szeregowych zawodowych.
Poszukujemy kandydatów na stanowiska służbowe:
- elektryk,
- młodszy elektryk.


Na wymienione stanowiska wymagane jest orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku Oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej na okręcie w specjalnościach morskich grupy II,III,IV.

Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym.
Posiadanie uprawnień do eksploatacji przydzielonego sprzętu wojskowego, zgodnie z wykazem stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych.


Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. 5004 w Gdyni- Oksywie pod nr telefonu 261 262 173.

 


WAKUJĄCE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3718 W NOWYM GLINNIKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku posiada wakujące stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w korpusach podoficerów i oficerów w sekcjach: operacyjnej, logistyki w grupie opieki medycznej, zespole medycznym i kluczu śmigłowców.
Jednostka Wojskowa Nr 3718 informuje jednocześnie, że z uwagi na specjalności wojskowe w jakich występują specjalistyczne wakujące stanowiska, aby uniknąć narażania kandydatów na stres i niepotrzebne wydatki związane z koniecznością przybycia do jednostki, kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z KOSS w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów.
    Ponadto nadmieniam, że żołnierze rezerwy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinni posiadać:
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

 
Do kontaktów w sprawie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Marcin GRUSZCZYŃSKI – tel. 261 167 509.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW. 4686 W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Planowane terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym w Krakowie będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Planowane terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym w 2018 r.

- 09 maja 2018r.

- 13 czerwca 2018r.

- 12 września 2018r.

- 07 listopada 2018r.

- 12 grudnia 2018r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4115 w GLIWICACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4115 w Gliwicach  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy wyrażających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:
•    09 i 16 maja.2018 r.
•    06 i 13 czerwca.2018 r.
•    05 i 12 września.2018 r.
•    03 i 10 pażdziernika.2018 r
•    07 i 14 listopada.2018 r.
•    05 i 12 grudnia.2018 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4115 w Gliwicach ul. Generała Andersa 47 , godz. 7:45.


Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.
   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 4115 w Gliwicach tel. 261 111 726.

 


MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA W LĘBORKU

informuje ,że posiada wakujące stanowiska dla:

- dowódcy zespołu- ratownika medycznego; dla STE od sierżanta ‘
- ratownika; dla STE szer./st. szer.


Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna Jednostki Rakietowej tel. 261 253 113.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4393 w LEŹNICY WIELKIEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej w każdy wtorek roboczy zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej(żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej o wysokiej sprawności fizycznej, nie karany).

Na kwalifikację należy zabrać :

•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,

•    świadectwo służby(dotyczy byłych żołnierzy zawodowych) lub zaświadczenie o ukończeniu służby
     przygotowawczej

•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,

•   
przybory piśmiennicze.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej tel. 261 168 218.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3444 w Głogowie  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 06.02.2018 r.
 • 06.03.2018 r. - zmiana terminu kwalifikacji na 16.03.2018r.
 • 05.04.2018 r.
 • 08.05.2018 r
 • 01.06.2018 r.
 • 04.09.2018 r.
 • 04.10.2018 r.
 • 06.11.2018 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3444 w Głogowie na ul. Wojska Polskiego 58, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu utworzenie bazy danych na przyszłe potrzeby JW. 3444 w Głogowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 3444 w Głogowie tel. 261 678 004.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 23 stycznia 2018r.
 • 13 lutego 2018r.
 • 13 marca 2018r
 • 10 kwietnia 2018r.
 • 15 maja 2018r.
 • 12 czerwca 2018r.
 • 03 lipca 2018r.
 • 28 sierpnia 2018r.
 • 18 września 2018r.
 • 16 października 2018r.
 • 13 listopada 2018r.
 • 04 grudnia 2018r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4009, ul. Ułanów 43 w Krakowie.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie-   tel. nr 261 135 538


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4071 w ŻAGANIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW 4071 w Żaganiu w każdy czwartek miesiąca o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej w następujących

Korpusach osobowych:

 • W korpusie oficerów (ppor./por):
  • Łączności i Informatyki
 • W korpusie podoficerów ( pdf.): 
  • Łączności i Informatyki
  • Inżynierii Wojskowej
  • Logistyki
 • W korpusie szeregowych:
  • w szczególności kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C oraz C+E.

Czas stawiennictwa o godz. 7:45 przy biurze przepustek na ul. Żarskiej (brama środkowa) w Żaganiu.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • zaświadczenie u ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje np. odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  trzech etapach:

 • etap I – sprawdzian sprawności fizycznej
 • etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów
 • etap III - rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub w JW 2423 w Żaganiu tel. numer 261 688 360 lub 261 688 364.


Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego brepr.wp.mil.pl, na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.
Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

 • 11 stycznia
 • 01 lutego
 • 08 marca
 • 12 kwietnia
 • 10 maja
 • 14 czerwca
 • 12 lipca
 • 16 sierpnia
 • 13 września
 • 11 października
 • 15 listopada
 • 13 grudnia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4495 w Krakowie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4495 w Krakowie w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 16 i 30 Stycznia 2018r.
 • 20 Lutego 2018r.
 • 20 Marca 2018r.
 • 17 Kwietnia 2018r.
 • 8 i 22 Maja 2018r.
 • 19 Czerwca 2018r.
 • 11 i 25 Września 2018r.
 • 9 Października 2018r.
 • 13 Listopada 2018r.
 • 11 Grudnia 2018r.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4408 w SULECHOWIE


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4408 w Sulechowie w każdą środę o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
 • prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 4408 w Sulechowie tel. 261569644.

 


 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Głogowie informuje że trwa nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

 

Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie powinny po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie internetowej www.commando.mil.pl zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem z załącznikami i kwestionariuszem do właściwego ze względu na miejsce zameldowania Wojskowego Komendanta Uzupełnień. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, które:

 • posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego,
 • niekarane sądownie
 • posiadające obywatelstwa polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z WKU w Głogowie tel. 261 678 179 lub z Ośrodkiem Szkolenia w JW. Komandosów w Lublińcu tel. 261 101 465.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 2901 w SZCZECINIE-PODJUCHY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 2901 W Szczecinie-Podjuchy w każdą środę o godz. 8.00 będzie prowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.


Miejsce zbiórki ul. Metalowa 39, godz. 7:45.Preferowani kierowcy z kat. „C” oraz mechanicy i energetycy.
Na kwalifikację należy zabrać :
 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 2901 w Szczecinie-Podjuchy tel. 261 454 788.

 


 

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.  

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że w Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się  z poniższą informacją i ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego , na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.

1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego .

2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego"


  szeregowy starszy szeregowy
L.p Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
1 Miesięczne uposażenie zasadnicze 3200,00 2624,00 3270,00 2681,00
2 Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych ) 300,00 246,00 300,00 246,00
3 Świadczenie mieszkaniowe 900,00 900,00 900,00 900,00
Razem uposażenie miesięczne 4400,00 3770,00 4470,00 3827,00

Inne należności finansowe (raz w roku):


  szeregowy starszy szeregowy
L.p. Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
1 Dodatek za długoletnią służbę
(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
96,00 78,00 98,00 80,00
2 Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).
3500,00 2870,00 3570,00 2927,00
3 Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 1120,00 918,00 1120,00 918,00
4 Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00
5 Dodatek za pełnienie nieetatowych służb
w wysokości 50,00 zł za każdą służbę
śr. 150,00 śr. 123,00 śr. 150,00 śr. 123,00

3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

  •  02 luty
  •  02 marzec
  •  06 kwiecień
  •  11 maj
  •  01 czerwiec
  •  06 lipiec
  •  03 sierpień
  •  07 wrzesień
  •  05 październik
  •  16 listopad
  •  07 grudzień

 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, że w Jednostce Wojskowej 1749 w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 (biuro przepustek) będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w każdy wtorek miesiąca godzina 08:00

 

przedmiotowe kwalifikacje odbywać się będą dla:

 

 • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej
 • żołnierzy po odbytej służbie przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR)
 • żołnierzy posiadających przydział do Narodowych Sił Rezerwowych

 

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki  lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni  z egzaminu

 

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:

 

 • książeczkę wojskową,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa kwalifikacyjne (kursy, szkolenia itp.) prawo jazdy.
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
 • strój sportowy, oraz przybory do pisania.

 

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 261-454-031 w JW. 1749 w Szczecinie i w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie nr tel 261 678 179

 


 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w JW 2750 w ŚWINOUJŚCIU.

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW 2750 W ŚWINOUJŚCIU w każdy PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA aż do odwołania prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (5 6 7).

 

Miejscem zbiórki w dniu kwalifikacji jest biuro przepustek Jednostki Wojskowej 2750 w Świnoujściu, ul. Steyera 28, o godz. 8:00

 

Na kwalifikacje zapraszani są :

 

 • żołnierze rezerwy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej,
 • żołnierze, którzy aktualnie posiadają przydział do NSR.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły(uwierzytelniona kopia),
 • prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, nabyte uprawnienia i posiadane umiejętności,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR (dotyczy żołnierzy NSR),

 

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu z wyżej wymienionych – kandydat nie zostanie dopuszczony do kwalifikacji.Przed wyjazdem na kwalifikacje należy skontaktować się z wydziałem kadr SI JW 2750 w Świnoujściu  tel. nr 261 242 208.

 


 

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 5700 w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu (17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy wtorek o godzinie 8:00.

 

Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

 

 • Strój sportowy;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • Książeczka wojskowa;
 • Świadectwo ukończenia szkoły;
 • Dowód osobisty;
 • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.
 • Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:
 • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa);
 • W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne
 • Zdolność do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia „A”;
 • Niekaralność.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179

 


 

 

 

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie (10 Brygada Kawalerii Pancernej), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) we wszystkich specjalnościach wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych . Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy 2 i 4 czwartek o godzinie 8:00.

 

Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

 

 • Strój sportowy;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku  fizycznego;
 • Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo ukończenia szkoły;
 • Dowód osobisty;
 • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

 

Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 

 • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa); W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne Niekaralność.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl