Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy i miejsca egzaminów

 

KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 18 stycznia oraz 08 lutego 2019 roku o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .

Na kwalifikację należy zabrać :

•           dowód osobisty,

•           książeczkę wojskową,

•           zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,

•           świadectwo ukończenia szkoły,

•           świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,

•           strój sportowy,

            przybory piśmiennicze.

 

            Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 18 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ W SIEDLCACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach przeprowadzi pierwsze kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie:

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 22.01.2018 r.
 • 23.01.2018 r.

Miejsce stawiennictwa: ul. Składowa 39, 08-110 Siedlce, godz. 08:30

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.,
 • prawo jazdy,
 • świadectwa pracy,
 • świadectwo ukończenia służby przygotowawczej(dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły ten rodzaj służby),
 • świadectwo służby i ostatnią opinię służbową (tylko byli żołnierze zawodowi),
 • zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie ze sprawności fizycznej(dotyczy osób, które zdały sprawdzian nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem kwalifikacji),
 • ubiór sportowy.

 

            Kwalifikacja odbywać się będzie w  trzech etapach:

etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej, który obejmować będzie:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10 x 10.

etap II - – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty,

etap III – rozmowa z psychologiem

 

Przed udaniem się na kwalifikacje proszę o kontakt z 18 DZ – numery telefonów:  261 351 410, 261 351 405.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3444 w Głogowie  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów i oficerów przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 

 • 15.01.2019r. godz. 08.00
 • 12.02.2019r. godz. 08.00
 • 12.03.2019r. godz. 08.00
 • 09.04.2019r. godz. 08.00
 • 07.05.2019r. godz. 08.00
 • 11.06.2019r. godz. 08.00
 • 10.09.2019r. godz. 08.00
 • 08.10.2019r. godz. 08.00
 • 12.11.2019r. godz. 08.00
 • 10.12.2019r. godz. 08.00

 

 

 

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3444 w Głogowie na ul. Wojska Polskiego 58, godz. 8:00

 

Na kwalifikację należy zabrać :

 

•          dowód osobisty,

 

•          książeczkę wojskową

 

•          zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,

 

•          świadectwo ukończenia szkoły,

 

•          świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.

 

prawo jazdy.

 

•          ubiór sportowy.

 

 

 

            Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

 

etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

 

            Powyższe przedsięwzięcie ma na celu utworzenie bazy danych na przyszłe potrzeby JW. 3444 w Głogowie.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 3444 w Głogowie tel. 261 678 004.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 1245 we Wrocławiu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1245 we Wrocławiu przeprowadzi kwalifikacje  do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy na niżej wymienione stanowiska służbowe:

•    Kierowca radiotelefonista,
•    kierowca - ratownik


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 23 stycznia 2019r . o godz. 8:00 w 10 Pułku dowodzenia we Wrocławiu , ul. Trzmielowicka 28

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.
    
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 1245 we Wrocławiu tel. 261 655 270.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 1 OŚRODKU RADIOELEKTRONICZNYM W GRÓJCU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3411 w Grójcu w 2019 roku przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów  w terminach:

    16 i 29 stycznia 2019r.

Na kwalifikację należy zabrać:
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
•    ubiór sportowy.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 3411 w Grójcu, ul. Słomczyn-Kącin 1
    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej
etap II - rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 3411 w Grójcu tel. 261 513 441.

 


WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ  prowadzą proces formowania Centrum Szkolenia Wojska Obrony Terytorialnej w Toruniu.

CSzWOT w Toruniu prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów wśród żołnierzy zawodowych.
W związku z powyższym w każdy piątek rozpoczynając od 11.01.2019r. od godziny 08:30 do godziny 12:00 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej    2-7 w Toruniu ( wejście od ul. Dobrzyńskiej), będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy- kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Wakujące stanowiska to:
- wykładowcy,
- oficer prasowy,
- kierownicy zespołu.

Na kwalifikację należy zabrać:
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    dyplom potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
•    świadectwa potwierdzające odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
•    akt mianowania na stopień oficerski,
•    C V.

Dodatkowych informacji  można uzyskać w Centrum Szkolenia Obrony Terytorialnej w Toruniu, tel. 261 432 612, 261 432 605.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 1 PUŁKU SAPERÓW W BRZEGU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, 1 pułk saperów w Brzegu w 2016 roku przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w następujących terminach:

 • 09 i 23 stycznia 2019r.
 • 20 lutego 2019r.

Na kwalifikację należy zabrać:

• dowód osobisty,

• książeczkę wojskową,

• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,

• świadectwo ukończenia szkoły,

• świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,

• ubiór sportowy.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek

JW. 2697 w Brzegu, ul. Sikorskiego 6.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej

etap II - rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w 1 pułku saperów w Brzegu tel. 261 637 214.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie  w 2019 roku będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w następujących terminach:

 

 • 08 i 22 stycznia 2019r.
 • 12 lutego 2019r.
 • 12 marca 2019r.
 • 09 kwietnia 2019r.
 • 14 i 28 maja 2019r.
 • 11 czerwca 2019r.
 • 10 i 24 września 2019r.
 • 8 października 2019r.
 • 12 listopada 2019r.
 • 10 grudnia 2019r.

 

Na kwalifikację należy zabrać:

 

• dowód osobisty,

 

• książeczkę wojskową,

 

• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,

 

• świadectwo ukończenia szkoły,

 

• świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,

 

• ubiór sportowy.

 

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek

 

JW. 4495, ul. Wrocławska 82 w Krakowie.

 

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 

etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej

 

etap II - rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie tel. nr 261 134 602.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  w  Głogowie informuje że trwa nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.
Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łącza z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.
Wymagania dotyczące kandydatów:
1.    O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
2.    Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.);

 • niekaralny sądownie,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.

3.    Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
4.    Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.
I.    Inne ważne informacje:
1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów
w czasie egzaminów;
2.    Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
3.    Kandydaci mają obowiązek odesłać skany wypełnionych: Kwestionariusza JWK i  Wniosku na adres jata@mon.gov.pl. Kwestionariusze i wniosek do pobrania na stronie JWK (www.jwk.wp.mil.pl);
4.    Egzamin  będzie  obejmował:

 • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • rozmowę kwalifikacyjną,

Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej   w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.
5.    Planowany termin egzaminów kwiecień/maj 2019 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
6.    Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;
7.    Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej
w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
8.    Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy;
9.    Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 października 2019 r;
10.    Podczas szkolenia elew otrzyma  640,00 PLN uposażenia netto;
11.    Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku
z art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)
12.    Po pozytywnym ukończeniu  kursu absolwent zostanie wyznaczony                    na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;
II.    Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez oddziały terenowe WKU pytania:

1.    O przyjęcie do Ośrodka Szkolenia mogą starać się kandydaci nie posiadający przeszkolenia wojskowego, jak również kandydaci po służbie przygotowawczej pod warunkiem nie posiadania wyższego stopnia wojskowego niż st.szer. (Ośrodek Szkolenia szkoli elewów do korpusu szeregowych zawodowych WS).

2.    Służba w ośrodku szkolenia, jest służbą kandydacką realizowaną  w oparciu
o przepisy rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz.1627), a nie służbą przygotowawczą.

3.    Dokumenty składane przez kandydatów, które stanowią załącznik do wniosku: typu świadectwa, potwierdzenie dodatkowych umiejętności itp. – mogą być to kserokopie pod warunkiem, iż mieli Państwo wgląd do oryginałów tych dokumentów i potwierdzą ich zgodność z oryginałem.

4.    Wojskowej komisji lekarskiej/wojskowej komisji psychologicznej – skierowanie wystawiane jest dopiero po zdaniu egzaminów na podstawie przesłanej
z Ośrodka Szkolenia do Państwa informacji o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata i określają zdolność do zawodowej służby wojskowej.

5.    Zapytanie o osobie z KRK – kandydat może przedstawić przed rozpoczęciem egzaminu – nie może być ono wystawione wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem egzaminu, więc nie musi go już składać w momencie składania wniosku.

6.    O terminie egzaminów kandydaci są informowani wyłącznie drogą mailową na minimum 14 dni przed ich rozpoczęciem.

7.    Byli żołnierze zawodowi lub funkcjonariusze innych służb mundurowych nie mogą starać się o przyjęcie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia. Osoby takie w sprawie przyjęcia muszą kontaktować się bezpośrednio z wydziałami personalnymi konkretnych JWS.

8.    Świadectwo ukończenia gimnazjum – konieczne jest dołączenie go do składanego wniosku, gdyż przywołane powyżej rozporządzenie nakłada obowiązek analizy ocen na świadectwie gimnazjalnym. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe niż gimnazjalne, powinny również złożyć stosowne dokumenty, gdyż otrzymają za nie dodatkowe punkty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy z racji wieku kończyli 8. klasową szkołę podstawową, muszą złożyć świadectwo ukończenia tej szkoły.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia JWK.

III.    Kontakt:
1.    Adres:
Jednostka Wojskowa Komandosów - Ośrodek Szkolenia
ul. Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec

2.    Telefony do kontaktów  dla TOAW
Ośrodek Szkolenia

 • specjalista - tel.  261101465
 • szef sekcji planowania - tel.  261101342

Wydział Personalny JWK

 • szef wydziału - tel.  261101343,
 • oficer - tel.  261101543
 • podoficer specjalista - tel.  261101325
 • podoficer specjalista - tel., 261101429
 • podoficer specjalista - tel.  261101374

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4115 w GLIWICACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4115 w Gliwicach  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy wyrażających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:
•    16,23 stycznia 2019r.
•    13,20 lutego 2019r.
•    13,20 marca 2019r.
•    10,17 kwietnia 2019r.
•    15,22 maja.2019 r.
•    12,19 czerwca.2019 r.
•    11,18 września.2019 r.
•    16,23 pażdziernika.2019 r
•    13,20 listopada.2019 r.
•    04,11 grudnia.2019 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4115 w Gliwicach ul. Generała Andersa 47 , godz. 7:45.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

  
 Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
    
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 4115 w Gliwicach tel. 261 111 726.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4808 w GOŁDAPI.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4808  w Gołdapi prowadzi kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.
 
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej prowadzone są w każdy poniedziałek o godz. 10:00 w dwóch garnizonach:

 
W garnizonie GOŁDAP przy ul. Partyzantów 33
W garnizonie ELBLĄG przy ul. Kwiatkowskiego 15

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.
WARUNKI NABORU
•    obywatelstwo polskie,
•    wiek- poniżej 34 roku życia,
•    wykształcenie minimum zasadnicze,
•    odbyta służba przygotowawcza lub zasadnicza sł. wojskowa,
•    niekaralność,
•    dobry stan zdrowia,

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
    
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 4808 w Gołdapi tel. 261 336 244 lub w garnizonie Elbląg tel. 261 313 216.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 batalionie dowodzenia  w KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Na kwalifikację należy zabrać :

 •  dowód osobisty,
 •  książeczkę wojskową,
 •  zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z  wychowania fizycznego,
 •  świadectwo ukończenia szkoły,
 •  świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 •  ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 •  15,29 stycznia 2019r.
 •  12,26 lutego 2019r.
 •  12,26 marca 2019r
 •  09,30 kwietnia 2019r.
 •  14,28 maja 2019r.
 •  11,25 czerwca 2019r.
 •  03,17 września 2019r.
 •  08,22 października 2019r.
 •  05,19 listopada 2019r.
 •  03,17 grudnia 2019r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek     
JW. 4009, ul. Ułanów 43 w Krakowie.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I -  sprawdzian ze sprawności fizycznej;
etap II - rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie-   tel. nr 261 135 538


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w CSZWIiCH WE WROCŁAWIU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu przeprowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Preferowane stanowiska:
- kierowca kat. C,C+E,
- kierowca kołowego transportera opancerzonego

Termin kwalifikacji: 05 grudnia 2018 r.
Plan kwalifikacji:
- godz. 8:00 zbiórka kandydatów
- godz. 9:00-11:00- egzamin z wychowania fizycznego
- godz. 12:00-14:00- rozmowy kwalifikacyjne.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4161 w KŁODZKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4161 w Kłodzku w dniu 27 grudnia 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4161 w Kłodzku na ul. Walecznych 59.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE OFICERSKIM I PODOFICERSKIM.

    Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły proces formowania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.
W związku z powyższym w każdy piątek ( do końca 2018r.) o godz. 08:30 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy- kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusach oficerskim i podoficerskim.
Stanowiska służbowe, na które poszukiwani są kandydaci do zawodowej służby wojskowej to : oficer prasowy, szef sekcji ochrony informacji niejawnych, kierownik zespołu analiz, wykładowca taktyki i szkolenia, instruktorzy techniki i szkolenia.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień   w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w CSzWOT w Toruniu tel. 261 432 605.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w  JW. 1551 w SIERADZU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1551 w Sieradzu   poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów , podoficerów  oraz szeregowych zawodowych oraz osób , o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003r. Dz. U. 2018, poz.173 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
- oficerów o w stopniach wojskowych POR., KPT., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej (wyksz. magisterskie),
- podoficerów o stopniach wojskowych: KPR., ST. KPR.,  PLUT.,SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.
W związku z powyższym w dniu 27.11.2018r. od godz. 8:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
 Miejsce zbiórki – Hala Sportowa od ul. Mickiewicza.
Postępowanie obejmować będzie:
- rozmowę indywidualną,
- rozmowę z psychologiem,
- analizę dokumentów personalnych,
- sprawdzian z wychowania fizycznego.

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy,
•    ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych wyznaczono żołnierzy pod nr. telefonów:
    261 611 525
    261 611 526
     261 611 693


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 2697 w BRZEGU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 2697 w Brzegu w dniu 13 listopada  2018r. oraz 22 listopada 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 2697 w Brzegu , ul. Sikorskiego 6.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub JW. 2697 w Brzegu  tel. 261637214.

 

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 1523 w Inowrocławiu


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1523 w Inowrocławiu przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy w korpusach osobowych:

- Oficerów młodszych

- podoficerów

- szeregowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C, C+E

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 21 listopada 2018 r. od godz. 8:00 w 2 Pułku Inżynieryjnym na ul. Dworcowej 56.

Na kwalifikację należy zabrać:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,

- świadectwo ukończenia szkoły,

- świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbye kursy, szkolenia itp., ubiór sportowy.

- ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;

etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 1523 w Inowrocławiu tel. 261 436 448.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniach 9, 16 i 30 listopada 2018r. oraz 7,14 i 21 grudnia 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3854 w ŚWINOUJŚCIU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3854 w Świnoujściu w każdy wtorek miesiąca o godz. 10:00 prowadzi kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Wakujące SW: kucharz okrętowy, miner, sygnalista, motorzysta, elektryk.
W przypadku braku właściwej SW pod uwagę będą brane kwalifikacje cywilne odpowiadające danej specjalności.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3854 w Świnoujściu  na ul. Steyera 28
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej;
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub w JW. 3854 w Świnoujściu tel. 261 242 521.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowiska w korpusie  oficerów do stopnia etatowego kapitana i dla podoficerów   i podoficerów starszych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Personalnej 22 BLT w Malborku.

Numery telefonów:   261 536 297 , 261 536 249.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 2234 w Białobrzegach posiada wolne stanowiska służbowe dla oficerów do stopnia etatowego kapitana i dla podoficerów i podoficerów starszych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Personalnej JW. 2234 w Białobrzegach.

Numery telefonów:   261 887 467 , 261 887 468.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE INFORMUJE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY DLA ŻOLNIERZY ZAWODOWYCH W 4 REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ WE WROCŁAWIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu utworzona została Dyżurna Służba Operacyjna, w ramach której poszukiwani są kandydaci do pracy na stanowiska :

- szef zmiany dyżurnej (por./kpt),

- dyżurny operacyjny( pdf.st.).


SW – ogólna.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z oficerem S-1 4RBLog. , tel. Nr 261 561 052.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie informuje, że 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie poszukuje kandydatów do objęcia następujących stanowisk w Sekcji Rozpoznania i Walki Elektronicznej:
•    Młodszy podoficer specjalista
•    Kierownik sekcji
•    Technik.
  
Od kandydatów wymaga się:

-    Doświadczenia w pracy w rozpoznaniu lub radiolokacji,
-    Znajomości języka angielskiego na poziomie 1/1/1/1,
-    Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office,
-    Umiejętności analityczne oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów o technicznym charakterze,
-    Samodzielność i odpowiedzialność.

Szczegółowe informacje można uzyskać w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie pod numerem telefonu: 261 533 145 lub 519 038 135.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej dla podoficerów starszych i oficerów młodszych w Sekcjach:
-    Kontroli technicznej
-    Inżynieryjno- Lotniczej
-    Szkolenia Specjalistycznego.
Podoficerów i podoficerów młodszych w Kluczach:
-    Eksploatacji Śmigłowców
-    Eksploatacji Osprzętu
-    Eksploatacji Urządzeń Radioelektronicznych
-    Eksploatacji Samolotów.
Głównym zadaniem 1 Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie.
Zadania realizowane są w kraju i za granicą.
Personel służby inżynieryjno-lotniczej bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, również międzynarodowych.
Do kontaktów roboczych z ramienia Bazy w sprawie zawodowej służby wojskowej wyznaczeni zostali:
ppor. Marek OSIAK tel. 261 821 739
st. chor. Mariusz KOSTRZEWA  tel. 261 821 397

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 5004 w Gdyni- Oksywie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej w Dywizjonie Okrętów Bojowych w Gdyni-Oksywie w korpusie szeregowych zawodowych.
Poszukujemy kandydatów na stanowiska służbowe:
- elektryk,
- młodszy elektryk.


Na wymienione stanowiska wymagane jest orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku Oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej na okręcie w specjalnościach morskich grupy II,III,IV.

Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym.
Posiadanie uprawnień do eksploatacji przydzielonego sprzętu wojskowego, zgodnie z wykazem stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych.


Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. 5004 w Gdyni- Oksywie pod nr telefonu 261 262 173.

 


WAKUJĄCE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3718 W NOWYM GLINNIKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku posiada wakujące stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w korpusach podoficerów i oficerów w sekcjach: operacyjnej, logistyki w grupie opieki medycznej, zespole medycznym i kluczu śmigłowców.
Jednostka Wojskowa Nr 3718 informuje jednocześnie, że z uwagi na specjalności wojskowe w jakich występują specjalistyczne wakujące stanowiska, aby uniknąć narażania kandydatów na stres i niepotrzebne wydatki związane z koniecznością przybycia do jednostki, kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z KOSS w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów.
    Ponadto nadmieniam, że żołnierze rezerwy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinni posiadać:
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

 
Do kontaktów w sprawie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Marcin GRUSZCZYŃSKI – tel. 261 167 509.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW. 4686 W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Planowane terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym w Krakowie będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Planowane terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym w 2018 r.

- 09 maja 2018r.

- 13 czerwca 2018r.

- 12 września 2018r.

- 07 listopada 2018r.

- 12 grudnia 2018r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4115 w GLIWICACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4115 w Gliwicach  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy wyrażających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:
•    09 i 16 maja.2018 r.
•    06 i 13 czerwca.2018 r.
•    05 i 12 września.2018 r.
•    03 i 10 pażdziernika.2018 r
•    07 i 14 listopada.2018 r.
•    05 i 12 grudnia.2018 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4115 w Gliwicach ul. Generała Andersa 47 , godz. 7:45.


Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.
   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 4115 w Gliwicach tel. 261 111 726.

 


MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA W LĘBORKU

informuje ,że posiada wakujące stanowiska dla:

- dowódcy zespołu- ratownika medycznego; dla STE od sierżanta ‘
- ratownika; dla STE szer./st. szer.


Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna Jednostki Rakietowej tel. 261 253 113.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4393 w LEŹNICY WIELKIEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej w każdy wtorek roboczy zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej(żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej o wysokiej sprawności fizycznej, nie karany).

Na kwalifikację należy zabrać :

•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,

•    świadectwo służby(dotyczy byłych żołnierzy zawodowych) lub zaświadczenie o ukończeniu służby
     przygotowawczej

•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,

•   
przybory piśmiennicze.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej tel. 261 168 218.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3444 w Głogowie  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 06.02.2018 r.
 • 06.03.2018 r. - zmiana terminu kwalifikacji na 16.03.2018r.
 • 05.04.2018 r.
 • 08.05.2018 r
 • 01.06.2018 r.
 • 04.09.2018 r.
 • 04.10.2018 r.
 • 06.11.2018 r.
 • 11.12.2018 r. - dodatkowy termin kwalifikacji

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3444 w Głogowie na ul. Wojska Polskiego 58, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu utworzenie bazy danych na przyszłe potrzeby JW. 3444 w Głogowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 3444 w Głogowie tel. 261 678 004.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 23 stycznia 2018r.
 • 13 lutego 2018r.
 • 13 marca 2018r
 • 10 kwietnia 2018r.
 • 15 maja 2018r.
 • 12 czerwca 2018r.
 • 03 lipca 2018r.
 • 28 sierpnia 2018r.
 • 18 września 2018r.
 • 16 października 2018r.
 • 13 listopada 2018r.
 • 04 grudnia 2018r.- zmiana terminu kwalifikacji na 11 grudnia 2018r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4009, ul. Ułanów 43 w Krakowie.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie-   tel. nr 261 135 538


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4071 w ŻAGANIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW 4071 w Żaganiu w każdy czwartek miesiąca o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej w następujących

Korpusach osobowych:

 • W korpusie oficerów (ppor./por):
  • Łączności i Informatyki
 • W korpusie podoficerów ( pdf.): 
  • Łączności i Informatyki
  • Inżynierii Wojskowej
  • Logistyki
 • W korpusie szeregowych:
  • w szczególności kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C oraz C+E.

Czas stawiennictwa o godz. 7:45 przy biurze przepustek na ul. Żarskiej (brama środkowa) w Żaganiu.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • zaświadczenie u ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje np. odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  trzech etapach:

 • etap I – sprawdzian sprawności fizycznej
 • etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów
 • etap III - rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub w JW 2423 w Żaganiu tel. numer 261 688 360 lub 261 688 364.


Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego brepr.wp.mil.pl, na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.
Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

 • 11 stycznia
 • 01 lutego
 • 08 marca
 • 12 kwietnia
 • 10 maja
 • 14 czerwca
 • 12 lipca
 • 16 sierpnia
 • 13 września
 • 11 października
 • 15 listopada
 • 13 grudnia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4495 w Krakowie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4495 w Krakowie w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 16 i 30 Stycznia 2018r.
 • 20 Lutego 2018r.
 • 20 Marca 2018r.
 • 17 Kwietnia 2018r.
 • 8 i 22 Maja 2018r.
 • 19 Czerwca 2018r.
 • 11 i 25 Września 2018r.
 • 9 Października 2018r.
 • 13 Listopada 2018r.
 • 11 Grudnia 2018r.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4408 w SULECHOWIE


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4408 w Sulechowie w każdą środę o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
 • prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 4408 w Sulechowie tel. 261569644.

 


 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Głogowie informuje że trwa nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

 

Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie powinny po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie internetowej www.commando.mil.pl zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem z załącznikami i kwestionariuszem do właściwego ze względu na miejsce zameldowania Wojskowego Komendanta Uzupełnień. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, które:

 • posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego,
 • niekarane sądownie
 • posiadające obywatelstwa polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z WKU w Głogowie tel. 261 678 179 lub z Ośrodkiem Szkolenia w JW. Komandosów w Lublińcu tel. 261 101 465.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 2901 w SZCZECINIE-PODJUCHY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 2901 W Szczecinie-Podjuchy w każdą środę o godz. 8.00 będzie prowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.


Miejsce zbiórki ul. Metalowa 39, godz. 7:45.Preferowani kierowcy z kat. „C” oraz mechanicy i energetycy.
Na kwalifikację należy zabrać :
 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 2901 w Szczecinie-Podjuchy tel. 261 454 788.

 


 

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.  

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że w Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się  z poniższą informacją i ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego , na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.

1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego .

2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego"


  szeregowy starszy szeregowy
L.p Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
1 Miesięczne uposażenie zasadnicze 3200,00 2624,00 3270,00 2681,00
2 Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych ) 300,00 246,00 300,00 246,00
3 Świadczenie mieszkaniowe 900,00 900,00 900,00 900,00
Razem uposażenie miesięczne 4400,00 3770,00 4470,00 3827,00

Inne należności finansowe (raz w roku):


  szeregowy starszy szeregowy
L.p. Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
1 Dodatek za długoletnią służbę
(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
96,00 78,00 98,00 80,00
2 Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).
3500,00 2870,00 3570,00 2927,00
3 Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 1120,00 918,00 1120,00 918,00
4 Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00
5 Dodatek za pełnienie nieetatowych służb
w wysokości 50,00 zł za każdą służbę
śr. 150,00 śr. 123,00 śr. 150,00 śr. 123,00

3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

  •  02 luty
  •  02 marzec
  •  06 kwiecień
  •  11 maj
  •  01 czerwiec
  •  06 lipiec
  •  03 sierpień
  •  07 wrzesień
  •  05 październik
  •  16 listopad
  •  07 grudzień

 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, że w Jednostce Wojskowej 1749 w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 (biuro przepustek) będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w każdy wtorek miesiąca godzina 08:00

przedmiotowe kwalifikacje odbywać się będą dla:

 • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej
 • żołnierzy po odbytej służbie przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR)
 • żołnierzy posiadających przydział do Narodowych Sił Rezerwowych

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki  lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni  z egzaminu

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:

 • książeczkę wojskową,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa kwalifikacyjne (kursy, szkolenia itp.) prawo jazdy.
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
 • strój sportowy, oraz przybory do pisania.

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 261-454-031 w JW. 1749 w Szczecinie i w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie nr tel 261 678 179

 


 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w JW 2750 w ŚWINOUJŚCIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW 2750 W ŚWINOUJŚCIU w każdy PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA aż do odwołania prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (5 6 7).

 

Miejscem zbiórki w dniu kwalifikacji jest biuro przepustek Jednostki Wojskowej 2750 w Świnoujściu, ul. Steyera 28, o godz. 8:00

 

Na kwalifikacje zapraszani są :

 

 • żołnierze rezerwy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej,
 • żołnierze, którzy aktualnie posiadają przydział do NSR.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły(uwierzytelniona kopia),
 • prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, nabyte uprawnienia i posiadane umiejętności,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR (dotyczy żołnierzy NSR),

 

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu z wyżej wymienionych – kandydat nie zostanie dopuszczony do kwalifikacji.Przed wyjazdem na kwalifikacje należy skontaktować się z wydziałem kadr SI JW 2750 w Świnoujściu  tel. nr 261 242 208.

 


 

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 5700 w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu (17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy wtorek o godzinie 8:00.

 

Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

 

 • Strój sportowy;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • Książeczka wojskowa;
 • Świadectwo ukończenia szkoły;
 • Dowód osobisty;
 • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.
 • Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:
 • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa);
 • W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne
 • Zdolność do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia „A”;
 • Niekaralność.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179

 


 

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie (10 Brygada Kawalerii Pancernej), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) we wszystkich specjalnościach wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych . Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy 2 i 4 czwartek o godzinie 8:00.

 

Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

 

 • Strój sportowy;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku  fizycznego;
 • Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo ukończenia szkoły;
 • Dowód osobisty;
 • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

 

Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 

 • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa); W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne Niekaralność.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl