Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Środki transportu i maszyny

Druk PM-1 >> pobierz doc

Druk PM-1 >> pobierz excel

Objaśnienie do formularza PM >> pobierz doc

 

Podstawa prawna


- Obwieszczenie Ministra Transportu w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r Nr 1088)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2017r  Nr 837)
 
- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016r Nr 1068)

 

- Rozporządzenie RM z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 >> pobierz

- Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. >> pobierz

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl