Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Organizacje i stowarzyszenia

Stowarzyszenia skupiające weteranów


Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Władze:

Prezes: gen. Bryg. W st. spocz. dr Stanisław Woźniak (Warszawa)

V–ce prezes Jerzy Banach (Wrocław, koło nr 5)


Kontakt:

Al. Niepodległości 141

02-570 Warszawa

tel. 22 684 24 56Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Władze:

Prezes: mł. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Kloc

V-ce prezes: st. szer. w st. spocz. Daniel Kubas


Kontakt:

ul. Wawrzyniaka 5

70-393 Szczecin

tel. 501 164 947


Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych Poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom „SERVI PACIS”

Kontakt:

Al. Niepodległości141

02 – 570 Warszawa

E-mail: skmponz@wp.mil.pl

 
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl