Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do NSR

Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w 9 Batalionie Dowodzenia w Białobrzegach.

Informujemy, że 09 Batalion Dowodzenia w Białobrzegach woj. mazowieckie posiada wolne stanowiska oficerskie i podoficerskie dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych. Kwalifikacje odbędą się w dniu 20.04.2018 r. godz. 08.00

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU
w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178.


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w 2 Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu

 

Informujemy, że 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu woj. mazowiecki posiada wolne stanowiska 
oficerów i podoficerów dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU
w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178.

Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
Informujemy, że Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 od godziny 7.30 w nw. terminach:

 • 27 lutego 2018 r.
 • 25 września 2018 r.
 • 27 marca 2018 r. 
 • 30 października 2018 r.
 • 24 kwietnia 2018 r.
 • 27 listopada 2018 r.
 • 29 maja 2018 r. 
 • 11 grudnia 2018 r.
 • 26 czerwca 2018 r.   

zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska o nw. parametrach:

 

Lp.

NAZWA STANOWISKA

STE

SW 1

SW 2

JĘZYK ANGIELSKI STANAG 6001

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA

ILOŚĆ STANOWISK

WYMAGANY

PREFEROWANY

1.

MŁODSZY OFICER*

PPOR./POR.

20B01

99Z99

 

 

POUFNE

1

2.

SZEF ZESPOŁU*

POR./KPT.

6

3.

OFICER**

TAJNE

3

*stanowiska w Wydziale CIMIC – wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie 1111 zgodnie ze STANAG 6001 (potwierdzona świadectwem, certyfikatem lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).
** stanowiska w Wydziale szkolenia – wymagana znajomość: języka angielskiego na poziomie 1111 zgodnie ze STANAG 6001 (potwierdzona świadectwem, certyfikatem lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), specyfiki działań niekinetycznych, szkolenia ogólnego, specjalistycznego lub taktycznego. Mile widziane doświadczenie misyjne.
Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należy złożyć w Wojkowej Komendzie Uzupełnień.
Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178\


KWALIFIKACJE DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH W 6 BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE W  ROKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 2018 r. w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla kandydatów do NSR.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Terminy kwalifikacji:

 • 23 stycznia 2018 r.
 • 13 lutego 2018 r.
 • 13 marca 2018r
 • 10 kwietnia 2018 r.
 • 15 maja 2018 r.
 • 12 czerwca 2018 r.
 • 03 lipca 2018 r.
 • 28 sierpnia 2018 r.
 • 18 września 2018 r.
 • 16 października 2018 r.
 • 06 listopada 2018 r.
 • 04 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w 3 Batalionie Radiotechnicznym w Sandomierzu.

Informujemy, że 3 Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu woj. świętokrzyskie posiada wolne stanowiska oficerskie dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Informujemy, że Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach posiada wolne stanowiska młodszych oficerów: ppor./por. i por./kpt. dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych. 

 

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4115 GLIWICE NA ROK 2018

 

Informujemy, że w 2018 roku Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach będzie prowadzić kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w następujących terminach:

 

3 i 10 styczeń 2018 r.;
7 i 14 luty 2018 r.;
7 i 14 marzec 2018 r.;
4 i 11 kwiecień 2018 r.;
9 i 16 maj 2018 r.;
6 i 13 czerwiec 2018 r.;
5 i 12 wrzesień 2018 r.;
3 i 10 październik 2018 r.;
7 i 14 listopada 2018 r.;
5 i 12 grudzień 2018 r.

 

 

 

Szczegółowych informacji z ramienia JW 4115 udzielają :
odpowiedzialny za korpus szeregowych – mł. chor. Grzegorz MROŻEK, st. szer. Adam WOJTAŚ – tel. 261 111 726;


dpowiedzialny za korpus oficerów i podoficerów – st. sierż. Grzegorz DZIEDZIC, kpr. Tomasz URBACZKA – tel. 261 111 726;


odpowiedzialny za NSR – st. kpr. Marcin KAŹMIERCZAK – tel. 261 111 718.

 

Informacje z ramienia WKU Głogów – tel. 261 678 179 i 261 678 178
 

 


 

Jednostka Wojskowa 4539 w Białobrzegach poszukuje na wolne stanowisko w NSR - żołnierzy rezerwy  w specjalności wojskowej 38T64 (kierowca kat. C) i 38T65 (kierowca kat. CE)

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 

Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Informujemy, że Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu posiada wolne stanowiska dla oficerów rezerwy (por./kpt.) i podoficerów (sierż./st. sierż./mł. chor.) w korpusie osobowym łączności i informatyki na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178 oraz CSŁiI w Zegrzu tel. 261 883 700 i 261 883 691

 


 

Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w 10 Pułku Dowodzenia we Wrocławiu

 

Informujemy, że 10 Pułk Dowodzenia we Wrocławiu posiada wolne stanowiska dla podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusie osobowym łączności i informatyki na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 

Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w jednostkach wojskowych stacjonujących w województwie lubuskim

 

Informujemy, że 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu, 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim oraz 11 Batalion Remontowy w Żaganiu posiada wolne stanowiska dla oficerów, podoficerów oraz szeregowych rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu

Informujemy, że 2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu posiada 5 wolnych stanowisk w korpusie osobowym inżynierii wojskowej i logistyki dla oficerów młodszych rezerwy (ppor., por., kpt.), na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w JW 3444 w Głogow

 

Informujemy, że 4 Batalion Inżynieryjny w Głogowie posiada wolne  dwa stanowiska dla podoficerów młodszych rezerwy (kpr., st. kpr., plut.), na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

-        Dowódca drużyny; specjalność wojskowa (SW) 34A21; korpus osobowy (KO): inżynieria wojskowa; grupa osobowa (GO): saperska;

-        Dowódca drużyny; specjalność wojskowa (SW) 34C24; korpus osobowy (KO): inżynieria wojskowa; grupa osobowa (GO): drogowo- mostowa.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 

 


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w jednostce wojskowej stacjonującej w województwie mazowieckim

Informujemy, że 38 Dywizjon Zabezpieczenia OP w Sochaczewie posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR z uprawnieniami kierowcy kat. C lub C+E w JW 2399 w Świętoszowie

Informujemy, że JW 2399 w Świętoszowie poszukuje żołnierzy rezerwy, wyrażających zainteresowanie zawarciem kontraktu na pełnienie służby w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Poszukiwani są w szczególności kandydaci, którzy planują związać swoją przyszłość z zawodową służbą wojskową w JW 2399.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w jednostce wojskowej stacjonującej w województwie łódzkim.

Informujemy, że 7 Dywizjon Lotniczy w miejscowości Nowy Glinnik posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowisko dla kandydatów do NSR w jednostkach wojskowych stacjonujących w województwie opolskim


Informujemy, że 1 Pułk Saperów w Brzegu, 55 Batalion Remontowy w Opolu, 91 Batalion Logistyczny w Komprachcicach oraz JW 2286 w Opolu posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 

Wolne stanowisko dla lekarza - kandydata do NSR w 4 Batalionie Inżynieryjnym w Głogowie.
Informujemy, że 4 Batalion Inżynieryjny w Głogowie posiada wolne stanowiska dla oficera rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:
- szef służby zdrowia – dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego, stopień etatowy: por./kpt., SW 40A01;

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 

 


 

Informujemy, że Kompania NSR przy WSzW we Wrocławiu posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:
    dowódca kompanii, stopień etatowy: por./kpt., SW 20B01;
    zastępca dowódcy kompanii, stopień etatowy: ppor./por., SW 20B01;
    szef kompanii, stopień etatowy: pdf. st., SW 20B21;
    dowódca plutonu, stopień etatowy: ppor./por., SW 20B01;
    dowódca drużyny, stopień etatowy: pdf. mł., SW 20B21.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 


WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR W JEDNOSTKACH GARNIZONU KRAKÓW

Informujemy, że jednostki wojskowego krakowskiego garnizonu: 16 batalion powietrznodesantowy, 6 batalion dowodzenia, 6 batalion logistyczny - poszukują kandydatów - żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych i podoficerów na wolne stanowiska przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 


WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR W JEDNOSTKACH GARNIZONU KRAKÓW

Informujemy, że jednostki wojskowego krakowskiego garnizonu: 16 batalion powietrznodesantowy, 6 batalion dowodzenia, 6 batalion logistyczny - poszukują kandydatów - żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych i podoficerów na wolne stanowiska przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 


WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR W JEDNOSTCE DESANTOWO-SZTURMOWEJ.


Informujemy, że 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie poszukuje kandydatów- żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych na wolne stanowiska przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178

 


 


WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR

Informujemy, że 1 batalion drogowo - mostowy w Dęblinie  poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na wolne stanowiska przeznaczone dla podoficerów  w n/w specjalnościach wojskowych:

- 28B26 – obsługa urządzeń radiowych,
- 34A28/24F21 –  rozpoznanie / nurkowe działania inżynieryjne,
- 40H21/24E26 - ratownictwo medyczne / eksploatacja łodzi ratowniczej,
- 24E26 - eksploatacja komory dekompresyjnej,
- 34T23 – eksploatacja sprzętu inżynieryjnego,
- 8T26 - kierowca kat. C,
- 38T32 - eksploatacja pojazdów kołowych,
- 38T23/38C23 - kontrola techniczna / eksploatacja urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
- 34C24 - eksploatacja sprzętu do budowy mostów,
- 34A21/34A27 - eksploatacja sprzętu do prac ziemnych,
- 34B23/34B24 - eksploatacja pływającego transportera gąsienicowego / eksploatacja sprzętu przeprawowego,
- 38T26/38C23 - kierowca kat. C / eksploatacja urządzeń i sprzętu przeładunkowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 76 8364 178

 


 


WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR
Informujemy, że 112 Batalion Remontowy w Giżycku  poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na wolne stanowiska przeznaczone dla podoficerów młodszych w n/w specjalnościach wojskowych:

- 38T31/34T23 – eksploatacja pojazdów gąsienicowych / eksploatacja sprzętu inżynieryjnego,
- 38T29/38T27 – nadzór techniczno-eksploatacyjny / kierowca C+E,
- 38T21/38T27 - eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo-samochodowej / kierowca C+E,
- eksploatacja broni strzeleckiej / kierowca C,
- 38T35/38T26 – eksploatacja przyrządów optycznych i noktowizyjnych / kierowca C.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 76 8364 178

 


 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl