Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadry rezerwy

UWAGA ŻOŁNIERZE REZERWY !

 

KURSY PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2019r.

PODOFICERSKI

OFICERSKI

PRZEKWALIFIKOWANIA

DOSKONALENIA

AMW Ustka

termin :07.01-22.03.2019

WAT w Warszawie
termin: 14.01.-05.04.2019

AMW w Gdyni
termin: 07.10 – 05.11.2019

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie

termin: 07.10 – 05.12.2019

38A21

dowódca drużyny

28B01

dowódca plutonu/oficer

24A02/54C02

oficer

Razem : 3

termin: 08.04.- 28.06.2019

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie

termin: 11.03 – 29.03.2019

 

20B03

oficer sztabu batalionu

28D01

dowódca plutonu/oficer

52A01

oficer

WAT w Warszawie
termin: 01.04.-30.04.2019

termin: 08.04.-.28.06.2019

termin: 14.11 – 13.12.2019

34A01

oficer

38A01

dowódca plutonu/oficer

 54B02/54C02

oficer

AWL we Wrocławiu
termin: 02.09 – 27.09.2019

Razem: 3

Razem: 3

20B01

dowódca plutonu

Razem: 6

 

WYTYCZNE:

Na kursy kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:

  •   nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
  •   są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  •   posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub przewiduje się im nadanie takiego przydziału.

Na kursy oficerskie:- kieruje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy pełnili czynną służbę wojskową, mają nadane przydziały mobilizacyjne.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.

Na kursy podoficerskie: - powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni.

Stawiennictwo na kursy: do godz. 9.00 w dniu rozpoczęcia przeszkolenia (kursu).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl