Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadry rezerwy
Już dziś przyjdź złożyć wniosek w sprawie ochotniczego odbywania ćwiczeń w ramach kursów przeszkolenia kadry rezerwy !!!


Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Na kursy można kierować żołnierzy rezerwy oraz w sytuacjach określonych wypadkach osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące podstawowe warunki:

  • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
  • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

Na kursy oficerskie mogą być kierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerowie rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowi rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową, posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy należy kierować się SW, w której żołnierze rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych medycznym, żandarmerii wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Na kursy podoficerskie można kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można  powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

Przy doborze kandydatów na kursy ważnym czynnikiem jest:

  • aktualny stan zdrowia;
  • zdolności fizyczne niezbędne do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego.

W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień może skierować kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Na kurs podoficerski w korpusach osobowych medycznym oraz żandarmerii wojskowej mogą być kierowane osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie średnie jeżeli kandydat
posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będzie szkolony.
 
Po zakończeniu kursu oficerskiego, wobec żołnierzy, którzy zdali egzamin na oficera, sporządzony zostanie przez Komendanta Uczelni wniosek o mianowanie na stopień podporucznika.
 
Starsi szeregowi i szeregowi, którzy zdali egzamin podoficerski są mianowani na stopień kaprala na zakończenie kursu.

 

Uwaga: złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

W celu ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w 2018 roku w ramach kursów zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście do siedziby
WKU w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 p. 134

szczegółowe informacje dotyczące kursów można uzyskać również telefonicznie
nr. tel. 261-678-168

Otrzymanie stopnia oficerskiego (podoficerskiego) w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Wyciąg z „Planu kursowego przeszkolenia kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych

w 2018 roku”

 

 
Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu i zakres szkolenia Liczba
żołnierzy rez. planowanych do przeszkolenia
Termin przeprowadzenia kursu (od ÷ do)
Rodzaj kursu Stanowisko(funkcja)  Nr SW
           
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
Wrocław
KURS OFICERSKI DOWÓDCA PLUTONU 38C01 1 09.04. - 29.06
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
Wrocław
KURS DOSKONALENIA DOWÓDCA KOMPANII 20B03 1 08.10 - 21.12

 

 

U W A G A !

Szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku w SW44A-C oraz 40A-I, 46A-C.
Informujemy o możliwości kierowania kandydatów na kursy oficerskie przeszkalania rezerw w :


Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44A-C,
Korpusie Medycznym w SW 40A-l oraz
Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A-C
planowane w terminie 20.08 — 16.11.2018 r. (89 dni) w AWL we Wrocławiu.

Kogo można skierować?

a) żołnierzy rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,
b) osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 261 678 168.

ZAPRASZAMY

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl