Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KONTAKT

Informacje dotyczące systemu pomocy rodzinom
zmarłych żołnierzy i pracowników wojska
oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska,
a także weteranom
można uzyskać w: WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE
ul. Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
wkuglogow.wp.mil.pl

Pan Ireneusz ZALEWSKI - TEL. 261 678 166Informacje w sprawie możliwości uzyskania zaświadczenia stanowiącego podstawę ubiegania się o status weterana można uzyskać pod nr telefonu : 261 678 166.

Żołnierze rezerwy, którzy ukończyli 80 r. ż. oraz pracownicy cywilni wojska składają wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach
poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej do:

CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO
im. mjr Bolesława Waligóry
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00 – 910 WARSZAWA 72


TELEFONICZNA INFOLINIA DLA WETERANÓW
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ:

261 874 321
261 845 087
261 874 111
261 846 706

 
Informacje dotyczące ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych
oraz statusu i uprawnień weterana i weterana poszkodowanego można znaleźć m.in. na stronach internetowych:
www.mon.gov.pl
www.facebok.com/weterani
www.centrum-weterana.mon.gov.pl
www.stowarzyszenierannych.pl
www.skmoonz.pl
 
Pytania dotyczące ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy można kierować na adres e-mail: weteran@mon.gov.pl oraz na profilach :

Facebook: www.facebok.com/weterani
Twitter: weteran_pl
 
Informacje w zakresie przysługujących świadczeń opieki zdrowotnej
weteranom i weteranom poszkodowanym można uzyskać w:

Departamencie Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
– Wydział Polityki Zdrowotnej:
tel. (22) 508 18 66
tel. (22) 508 18 93

Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1
00 - 909 Warszawa
tel. 261 873 046
e-mail: sekretariat.iwsz@wp.mil.pl


W woj. dolnośląskim  konsultantami ds. poszkodowanych w misjach
poza granicami państwa w NFZ są:

p. Andrzej Jackowski, tel. (71) 797-90-79

e-mail: Andrzej.Jackowski@nfz-wroclaw.pl

p. Maciej Stępniewski, tel. (71) 797-94-36

e-mail: mstepniewski@nfz-wroclaw.pl
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl