Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komisja lekarska

Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej wobec:

  • żołnierzy rezerwy;

  • osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;

  • osób podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek osób wymienionych w pkt. 1-3.

Wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej należy złożyć w WKU wraz z posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia.Dokumenty,
które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:

  1. kartę skierowania (wydaje WKU);

  2. książeczkę wojskowa;

  3. dowód osobisty;

  4. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się na ponowną komisję lekarską.

 

UWAGA!

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej E.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl