Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo
KIEROWNICTWO
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W GŁOGOWIE

        Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień

 WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W GŁOGOWIE

ppłk dypl. Piotr MIELNICZUK

 

 

 

Zastępca Komendanta WKU - Szef Wydziału

SZEF WYDZIAŁU - ZASTĘPCA
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
W GŁOGOWIE

mjr Dariusz MISTRZAK

 

Szef Wydziału

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
mjr Jarosław ŻEGLARSKI

 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl