Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 PRZENOSZENIE ŻOŁNIERZA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ DO INNEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 Żołnierza okresowej służby wojskowej można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.CZAS  TRWANIA  OKRESOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.  Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania przyczyny powołania go do tej służby.


 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY PEŁNIĄCYCH OKRESOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

 Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


 WYKAZ TELEFONÓW DO OSÓB FUNKCYJNYCH W WKU W GŁOGOWIE

 TEL:261-678-178

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl