Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia WKU

 

Medal na 70-lecie

Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Głogowie

 

 

Kalendarium WKU


 

14.09.1945 r.

Na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowództwa WP nr 0213 z dn. 21.08. 1945 r. porządkującego sytuację na ziemiach zachodnich w związku z ustaleniem Okręgów Wojskowych i nowego podziału administracyjnego oraz Rozkazu I Wiceministra Obrony Narodowej Nr 2779 z 3.09.1945 r. kpt. Walerian DRAK z Rejonowej Komendy Uzupełnień w Kutnie utworzył Rejonową Komendę Uzupełnień Głogów z siedzibą w Nowej Soli. Zasięg terytorialny: miasto i powiat Głogów, powiaty Kożuchów i Góra.

30.10.1945 r.

Z meldunku o stanie bojowym: „… 20 żołnierzy zawodowych i 3 pracowników kontraktowych, 2 konie, 1 samochód Dodge i 1 wóz taborowy. Uzbrojenie 9 kbk wz 1944, 5 rewolwerów Nagant, brak amunicji.”

03.02.1948 r.

Rejonowa Komenda Uzupełnień Głogów Rozporządzeniem MON objęła zasięgiem powiaty głogowski, górowski, wołowski, lubiński.

21.10.1948 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje mjr Antoni KWAŚNIK.

07.03.1950 r.

Stanowisko „pełniącego obowiązki” komendanta obejmuje por. Antoni ROTKIEWICZ. W marcu następuje przeniesienie siedziby Komendy do Głogowa (obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna), por. A. Rotkiewicz zostaje również komendantem Garnizonu Głogów ((Rozkaz DOW nr IV we Wrocławiu nr 088 z 16.03.1950).

22.05.1950 r.

Zmiana nazwy z Rejonowej Komendy Uzupełnień na Wojskową Komendę Rejonową w konsekwencji nowelizacji „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP”.

31.10.1950 r.

Stanowisko „pełniącego obowiązki” komendanta obejmuje ppor. Witold KOWALCZYK. Komendant garnizonu Głogów w okresie 2.11.1950-13.9.1951.

15.01.1951 r.

Nowy zasięg terytorialnego WKR Głogów – powiaty: głogowski, szprotawski i wschowski. Podporządkowanie Wojskowej Komendzie Wojewódzkiej w Zielonej Górze.

13.03.1953 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje ppor. Tadeusz KUPISZ.

09.04.1954 r.

Stanowisko „pełniącego obowiązki” Komendanta obejmuje ppor. Tadeusz RÓŻAŃSKI.

18.06.1954 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje por. Maksymilian SUCHY.

03.11.1955 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje por. Władysław CAŁY.

14.12.1956 r.

przeniesienie siedziby do budynku przy ul. Jedności Robotniczej 40. Dotychczas użytkowany budynek przekazano miastu na potrzeby kultury (obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna).

1959 r.

Puchar przechodni komendanta Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Zielonej Górze dla przodującej Wojskowej Komendy Rejonowej za 1959 r.

1964 r.

Wyróżnienie w rozkazie Ministra Obrony Narodowej.

1964-1965 r.

Proporzec przechodni dla przodującej Wojskowej Komendy Rejonowej - wpis do kroniki proporca.

01.01.1966 r.

Powołanie (na bazie WKR) Powiatowego Sztabu Wojskowego Głogów z dotychczasowym zasięgiem terytorialnym. Szefem PSzW zostaje ppłk Józef KOPIJASZ. Zasięg powiaty: głogowski, wschowski, nowosolski.

07.12.1967 r.

Odbyły się w garnizonie ćwiczenia mobilizacyjne dla Powiatowego Sztabu Wojskowego Głogów i jednostek garnizonu, prowadzone przez Marszałka Polski Mariana SPYCHALSKIEGO, Ministra Obrony Narodowej.

1973 r.

Ćwiczenia dowódczo - sztabowe.

1974 r.

Ćwiczenia „TUR 74”

31.05.1975 r.

Przemianowanie PSzW. na Wojskową Komendę Uzupełnień Głogów.

16.07.1975 r.

Stanowisko Komendanta WKU obejmuje ppłk Marian PELC.

19.03.1980 r.

Stanowisko „pełniącego obowiązki” Komendanta obejmuje ppłk Józef BRYLIŃSKI.

13.12.1981 r.

Stan wojenny, żołnierze zawodowi WKU wchodzą w skład grup operacyjnych.

23.03.1983 r.

Stanowisko „pełniącego obowiązki” Komendanta obejmuje ppłk Rajmund SUMELKA.

22.06.1983 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje ppłk Bogusław ŁOPIŃSKI.

01.07.1991 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje płk Jerzy BINIARZ.

1991 r.

Przeniesienie siedziby WKU do budynku koszarowego przy ul. Wojska Polskiego 57. W trakcie kolejnych lat następuje kompleksowa modernizacja siedziby do roli urzędu administracji rządowej.

07.12.1998 r.

W związku z reformą administracyjną kraju i powołaniem powiatów, WKU obejmuje swoim zasięgiem powiaty: głogowski, górowski, lubiński, polkowicki, wołowski. Podległość służbowa Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu we Wrocławiu.

22.07.2002 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje ppłk Zbigniew MAZUREK.

Stopniowa informatyzacja komendy od pojedynczych komputerów wspierających codzienną działalność służbową poprzez stopniowe uruchamianie wewnętrznej sieci informatycznej, wprowadzanie specjalistycznego oprogramowania i systemów obowiązujących w administracji wojskowej, Wojskach Lądowych i Sztabie Generalnym WP. Włączenie WKU Głogów do sieci informatycznej Sił Zbrojnych RP.

2003 r.

Restrukturyzacja i wprowadzenie nowego etatu WKU Głogów, przejście ze struktury 3 sekcji na strukturę 2 Wydziałów: mobilizacji i administracji rezerw osobowych oraz poboru i uzupełnień. Zmiany w strukturze zatrudnienia tj. ograniczenie ilości etatów żołnierzy zawodowych i zwiększenie ilości pracowników korpusu służby cywilnej.

31.03.2004 r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MON w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, WKU Głogów objęła zasięgiem działania powiaty: głogowski, górowski, lubiński, polkowicki i wołowski.

01.07.2007 r.

Stanowisko „pełniącego obowiązki” Komendanta obejmuje mjr Waldemar PRĘTKI

12.11.2007 r.

Stanowisko Komendanta obejmuje ppłk Piotr MIELNICZUK.

1.01.2011 r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie powiększa swój terytorialny zasięg działania o powiat legnicki oraz miasto Legnica.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl