Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

https://archiwum-wkuglogow.wp.mil.pl/files/glogow/image/e_puap.png

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w GłogowieElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal 
epuap.gov.pl

 

Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej WKU w Głogowie obywatele mogą przesłać:

- Pismo ogólne do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Głogowie
- Skargę, wniosek, zapytanie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Głogowie

- Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

- Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

- Wnioskowanie o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

- Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej

- Wnioskowanie o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

Aby przesłać pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu na platformie ePUAP.
Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl

 

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów:
.rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

 

Załączniki można przesłać spakowane do formatu .zip.Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 3 MB.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl