Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Asysta honorowa
Wojskowa Asysta Honorowa

Zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. 

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych oraz uroczystościach poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON.

W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień ww. ceremoniału.

Właściwym dowódcą garnizonu, dla terenu administrowanego przez WKU w Głogowie jest:

- Dowódca 4 batalionu inżynieryjnego w Głogowie na terenie:

  • powiatu głogowskiego
  • powiatu górowskiego
- Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu na terenie:
  • powiatu lubińskiego
  • powiatu polkowickiego
  • powiatu legnickiego
  • miasta Legnicy
- Dowódca 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej na terenie:
  • powiatu wołowskiego

Więcej szczegółów odnośnie zasad organizacji uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej na stronach internetowych w/w garnizonach:

- Garnizon Głogów

- Garnizon Bolesławiec

- Garnizon Wrocław

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl