Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne
Weterani działań poza granicami kraju - wykaz aktów prawnych
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 937); 

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranów – żołnierzom lub weteranom poszkodowanym – żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu zapomogi
  (Dz. U. z 2012r. Nr 19  poz. 105); 

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi pomocy finansowej na naukę
  (Dz. U. z 2012r. Nr 34  poz. 187); 

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu
  (Dz. U. z 2012r. Nr 42 poz. 229); 

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2012r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny
  (Dz. U. z 2012r. Nr 56 poz. 291); 

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych – żołnierzy
  (Dz. U. z 2012r. Nr 56 poz. 289); 

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika
  (Dz. U. z 2012r. Nr 61 poz. 340);

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego – żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  (Dz. U. z 2012r. Nr 61 poz. 342);

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje”
  (Dz. U. z 2012r. Nr 59 poz.322);

 • Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żolnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żolnierzy i pracowników wojska
  (Dz.Urz. 2015poz. 321)
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl