Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Kwalifikacja wojskowa - wykaz aktów prawnych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  (Dz.U. z 2018 poz. 1459
  z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1726
  z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 922),

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
  (Dz.U. z 2016 r., poz.1811
  z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
  (Dz.U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1539 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 944),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października  2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
  (Dz.U. z 2010 r., Nr 199, poz. 1321
  z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
  (Dz.U. z 2013 r., poz. 735),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego  wynagrodzenia  osób  wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
  (Dz.U. z 2012 r., poz. 51),

 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych  i Administracji  oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1980),
   

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1518),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych
  (Dz.U. z 2015 r., poz. 575),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
  (Dz.U. z 2010 r., Nr 145, poz. 971),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej
  (Dz.U. 2015 r., poz. 449),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 465),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
  (Dz.U. 2018 poz. 1982)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej Z dnia 24.01.2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
  (Dz.U. 2018 poz. 258)
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl